top of page
Røntgen & Ultralyd

Både som rutineundersøkelser av hofter (HD) og albuer (AD), men også som ledd i undersøkelser av skadde og syke dyr. Vårt direkte digitale røntgenapparat tar raskt og enkelt svært gode røntgenbilder av alle deler av kroppen. Vi har også eget digitalt tann-røntgen, som kan hjelpe oss å avsløre problemer i tenner og kjever.

HD- og AD-røntgen

Hunden blir sedert, for å få så rette bilder som mulig. Bildene blir så sendt til NKK som vurderer hundens grad av hofteleddsdysplasi (HD) og/eller albueleddsdysplasi (AD).
Hunden være minst 12 måneder gammel, enkelte store raser må være minst 16 måneder gamle.
Før undersøkelsen må hunden være ID-merket og registrert hos NKK. Blandingshunder finnes det et eget NOX-register i NKK.
Som eier må også bestille rekvisisjonsskjema på forhånd. Dette finner du under "Min side" på NKK sine nettsider.

Ultralyd

Klinikken vår er utstyrt med nytt og moderne ultralyd. Som oftest kan dyret være våkent under undersøkelsen. Om dyret er veldig urolig/engstelig kan vi gi et beroligende middel.
Skal du sjekke om hunden eller katten er drektig, gjøres det ved 28-30 dager fra parring.

Røntgen

En røntgenundersøkelse og en ultralydundersøkelse kan være fint å kombinere ved noen tilfeller. Røntgen kan avdekke beinbrudd, forkalkinger i dyret sitt skjelett. Ved drektighet, kan vi telle foster, ca etter dag 48. 

 

 

bottom of page