top of page

Reise med dyr

Ønsker du å ta med dyret ditt på utenlandsreise? Hunder som skal reise utenlands MÅ HA GYLDIG CHIP & PASS! Samt vaksiner og behandlinger som reisemålet krever.

Å beskytte mot smitte handler ikke bare om dyret ditt sin helse. Ulike sykdommer finnes i ulike land og kan spre seg til andre dyr og også noen tilfeller til mennesker. 

Som dyreeier er det ditt ansvar å sette deg inn i regelverket som gjelder der du skal reise

Alle dyr som skal reise ut av Norge må ha EU-pass utskrevet av veterinær. Dette gjelder også ved reiser til Sverige. Passet vil inneholde relevante helseopplysninger og informasjon om hvilke vaksiner dyret har fått. Dyret må også ID-merkes med mikrochip før det kan forlate Norge. Alle reinrasede og registrerte hunder (i  NKK) har obligatorisk chip

Før du skal ut å reise er det viktig å sette seg inn i hvilke vaksiner som er påkrevd i landet du reiser til, samtidig vite hva som kreves for at dyret skal få bli med tilbake til Norge igjen.

Rabiesvaksine:
Vaksinen skal tas og føres inn i passet minimum 21 dager før du skal krysse grensen inn til Norge. 

For hunder er det påkrevd med ormekur som beskytter mot revens dvergbendelorm. Dette er en sykdom som også kan smitte til mennesker, dette må gjøres hos veterinær og skal dokumenteres i dyrets pass.

Vaksine mot hjerteorm, leptospirose og medisin mot flått kan være nødvendig, avhengig av hvor dere skal reise.

Sett deg inn i Mattilsynets retningslinjer

Det er (link:) Mattilsynet som har ansvaret for regelverket rundt det å ta med dyr inn i Norge.

bottom of page